Olsokdagene På Stiklestad

Verdal | 24.07.2020 - 29.07.2020

Korte fakta

Olsokdagene på Stiklestad er tett festivalstemning i historiske omgivelser, og møteplassen Stiklestad danner en fin ramme for både engasjement og refleksjon. I dette mangfoldet av opplevelser står Spelet om Heilag Olav fram som den største og sterkeste enkeltproduksjonen i hele programmet.

Velkommen til festivalen Olsokdagene på Stiklestad 24.-29. juli 2019. Gjennom denne uka byr vi på et innholdsrikt program med konserter, utstillinger

Om Olsokdagene På Stiklestad

Spelet om Heilag Olav: historiefortelling, teater, tradisjon og nyskaping – opplevelse og engasjement! Gjennom programserien Talerstolen Stiklestad ønsker Stiklestad Nasjonale Kultursenter å invitere et bredt spekter av samfunnsstemmer til å rette søkelyset mot både historiske spørsmål og dagsaktuelle utfordringer. Talerstolprogrammet skal bidra til debatt og stimulere til ettertanke og kritisk refleksjon og vil få en stadig viktigere plass i SNKs virksomhet fram mot 2030. Hvert år definerer vi et særskilt tema for festivalen.