Olsokdagene På Stiklestad

Verdal | 23.07.2020 - 29.07.2020

Korte fakta

Olsokdagene på Stiklestad er tett festivalstemning i historiske omgivelser, og møteplassen Stiklestad danner en fin ramme for både engasjement og refleksjon. I dette mangfoldet av opplevelser står Spelet om Heilag Olav fram som den største og sterkeste enkeltproduksjonen i hele programmet.

Velkommen til festivalen Olsokdagene på Stiklestad 22.-29. juli 2019. Gjennom denne uka byr vi på et innholdsrikt program med konserter, utstillinger

Om Olsokdagene På Stiklestad

Spelet om Heilag Olav: historiefortelling, teater, tradisjon og nyskaping – opplevelse og engasjement!Årets profesjonelle skuespillere er Eindride Eidsvold, Hanne Skille Reitan, Marit Adeleide Andreassen, Paul Ottar Haga, Even Stormoen, Lavrans Haga, Mari Maurstad, Tore Berntzen Granås og Roger Storm Gjennom programserien Talerstolen Stiklestad ønsker Stiklestad Nasjonale Kultursenter å invitere et bredt spekter av samfunnsstemmer til å rette søkelyset mot både historiske spørsmål og dagsaktuelle utfordringer. Talerstolprogrammet skal bidra til debatt og stimulere til ettertanke og kritisk refleksjon og vil få en stadig viktigere plass i SNKs virksomhet fram mot 2030. Hvert år definerer vi et særskilt tema for festivalen. I år er temaet ANSVAR.