Steinkjerfestivalen

Steinkjer | 18.06.2020 - 20.06.2020

Korte fakta

Største årlige festival i Nord-Trøndelag

18. - 20. juni

6000 publikummere per dag

Om Steinkjerfestivalen

Største årlige musikkfestival i gamle Nord-Trøndelag og en av de største kulturbegivenhetene i fylket. Et kulturfyrtårn i regionen med fokus på kvalitet i alle ledd. Musikk i alle genre, litteratur, barneprogram, fysiske aktiviteter, film, fagprogram (Agritech, Innovasjonsprogram) Fri aldergrense. 4 scener midt i sentrum av Steinkjer, 33 konserter på 3 dager. Mer info kommer senere...................... .................................... .................................. ..................................