Transform – Trondheim Internasjonale Festival

Trondheim | 07.09.2020 - 13.09.2020

Korte fakta

Transform er en årlig, internasjonal musikkfestival i Norges tredje største by, Trondheim

Vi ønsker å formidle forestillinger, seminarer og samtaler som bygger broer mellom folk men ulik kulturbakgrunn

Transform skal bidra til nyskaping og utvikling som øker mangfoldet av kulturuttrykk

Om Transform – Trondheim Internasjonale Festival

Formålet med Transform har vært å fremme interessen og forståelsen for andre lands kulturer og kulturuttrykk ved å presentere internasjonale, nasjonale og regionale artister og kunstnere på et høyt profesjonelt nivå, alle fra det store feltet world music. I tillegg til vårt ønske om å formidle musikk, er vår visjon å bringe utøvere og artister fra forskjellige kulturer og tradisjoner sammen og gjøre Trondheim til en spennende og innovativ by å bo i for kunstnere og et multinasjonalt publikum.