Trondheim Jazzfestival

Trondheim | 06.05.2020 - 10.05.2020

Korte fakta

Visjon: Trondheim Jazzfestival skal være en ledende, nyskapende og synlig jazzformidler.

Trondheim Jazzfestival skal ha et tilbud til publikum i alle aldersgrupper.

Trondheim Jazzfestival presenterer et konserttilbud som ellers ikke ville funnet sted.

Om Trondheim Jazzfestival

Trondheim Jazzfestival har røtter tilbake til 1980, den gang arrangert under navnet JazzMazz. JazzMazz i sitt første år ble en kjempesuksess, fylte Studentersamfundet i Trondheim i månedsskiftet november/desember og hadde et totalt besøk på ca 1700 publikummere. JazzMazz var da en frivillig organisasjon drevet av ildsjelene Erling Berg, Rolf Isaksen og Bjørn Krokfoss. JazzMazz´ første periode varte fram til 1987. Drivkraften bak festivalen har siden etableringen vært å fronte et sterkt kunstnerisk innhold med hovedfokus på norsk, nordisk og europeisk jazz. Trondheim Jazzfestival har vært, og er gjennom sitt samarbeid med NTNU en viktig bidragsyter for det vedvarende kvalitetssterke musikkmiljøet Trondheim. Trondheim Jazzfestival har blitt et stimulerende møtested, og er en visningsarena for unge musikere. Festivalen har med sin vilje til å fronte unge utøvere skapt en nasjonal arena som formidler kvalitetsjazz med stor sjangerbredde. Trondheim Jazzfestival har igjennom årenes løp vokst, og er i dag en nasjonal festival med ca 70 arrangement. Fra tid til annen arrangeres Jazzfest Exclusive-konserter utenom festivalperioden.