Sammen bygger vi Trøndelag som Norges ledende helårs festivalregion

Festival Destination Trøndelag er et markedsføringsnettverk bestående av flere av Trøndelags mest kjente festivaler og største reiselivsaktører. Hvorfor går akkurat vi sammen? Grunnen er enkel. Med våre festivaler i spissen skal vi sammen markedsføre Trøndelag som Norges mest attraktive festivalregion, samt utvikle og forsterke våre opplevelser med fokus på kultur, historie, mat, drikke og alt det andre Trøndelag kan tilby trøndere, våre venner i nabofylkene samt resten av Norge og utlandet.

Fortellinger fra Trøndelag står helt sentralt i vår markedsføring, og vi har alle muligheter til å være gode historiefortellere. Sammen har vi utviklet et sett med kjernefortellinger vi bygger all våre kommunikasjon på. Vi har fått utviklet en verktøykasse og blitt kurset i hvordan vi kan formidle de gode opplevelsene og historiene vi kjenner. Og reiselivet og festivalene samarbeider om å gjøre historiene kjent.

Vi er et stort nettverk der du får tilgang til relevante kontakter og kompetanse. Kunnskapsoverføringen mellom festivalene, og mellom festivalene og reiselivet, skjer både raskt og uformelt i grupper på sosiale medier, samt i jevnlige samlinger. Virker dette spennende? Det er bare å sende mail. Her er kontaktinfo: post@festivaldestinationtrondelag.no